Vores service

Om vores forskellige ydelser

Hos DANA ELECTRIC A/S er det kvalitet, godt håndværk og personlig service med kunden i centrum, som er grundlaget for virksomheden. Vort mål er løbende at udvide vort forretningsområde i takt med den tekniske udvikling til gavn for både nuværende som kommende kunder.

 

 

 

 

 

 

 

El-installation

DANA ELECTRIC A/S sætter en ære i at aflevere en opgave, hvor sikkerhed, kvalitet og service er i højsædet, uanset opgavens størrelse. Vi har mange års erfaring i vedligehold, renovering og udvidelse af elinstallationer såvel for private som i erhvervssektoren.

EDB-netværksinstallation

Større og større mængder af information bliver databaseret i disse år. Denne udvikling kræver ikke blot stadigt større kapacitet på virksomhedens datanetværk; den kræver også, at netværket er struktureret, gennemtænkt og fremtidssikret, fordi virksomhedens konkurrenceevne på både kort og langt sigt afhænger af, hvordan informationsteknologiens mange muligheder udnyttes.

Den meget hurtige udvikling inden for dataområdet gør det svært for de fleste at følge med i alle nyhederne. Derfor kræver alle valg til datanetværk en troværdig og seriøs partner, der både kender muligheder og faldgruber - og som kan hjælpe Dem med at træffe de rigtige valg, der kan bidrage til at sikre Deres virksomheds fremtid.

Belysningsopgaver

Belysning er blevet en vigtig del af indretningen, og udvalget er stort, hvad enten det gælder belysning til private eller mere teknisk belysning til erhvervslivet.

Vi er altid behjælpelige med at finde den rigtige belysning til netop Deres behov. Mange års erfaring har givet vore medarbejdere en ekspertise, som vore kunder nyder godt af.

Industri installation

Et el-teknisk svigt medfører som oftest spildtid, problemer og - i værste fald - tabt omsætning og fortjeneste, fordi så godt som alle industri- og servicevirksomheder i dag er afhængige af, at deres stadigt mere avancerede el-installationer og produktionsapparat fungerer fejlfrit. Det stiller ikke alene krav om el-installationer i høj teknisk og hånd-værksmæssig kvalitet, men også om hurtig afhjælpning og reparation, hvis uheldet er ude.

Vi sætter både en ære i at levere et perfekt stykke arbejde - og i at være der med det samme, når der opstår el-tekniske problemer hos vore kunder. Vore teknikere har årelang erfaring i fejlfinding og reparation af installationer og maskiner til alle formål - og vi har altid en tekniker til rådighed for akutte reparationer af maskiner og anlæg, der er nødvendige for vore kunders produktion.

Indeklima

Mange mennesker plages af astma og allergi. Det er lidelser, der i stadigt stigende grad rammer både børn og voksne. En af de væsentligste årsager til, at flere og flere bliver ramt, er dårligt indeklima i boliger og på arbejdspladser.

Ved at sætte fokus på det gode indeklima, kan man forebygge mange af de allergiske angreb. Med den friske luft fra ventilatorer, klimaanlæg og aircondition sørger man for, at sundheden forbedres, velværen forøges og at man får mere energi.

Både i hjemmet og på arbejdspladsen kan der opsættes installationer, der sørger for en automatisk udskiftning af luften. Det kan både være en fordel i lokaler, hvor det er svært at lufte ud, og steder, hvor man sjældent når at foretage den daglige udluftning.

Sikring & adgangskontrol

Et godt hjem er et trygt hjem. Det er et sted, hvor man selv bestemmer tempoet, og hvor man selv skal bestemme, hvem der kommer indenfor.

Ved at sætte fokus på sikkerheden, sikrer man, at de hjemlige rammer altid forbliver trygge rammer. At ubudne gæster holder sig langt væk og, hvis de skulle vove sig nær, får sværest mulige betingelser for at bryde ind.

På arbejdspladsen er det ofte nødvendigt med et højt sikringsniveau. Ikke bare for at sikre sig mod indbrud, men også for at gardere sig mod brand, vandskader og strømsvigt, der kan forårsage store skader, hvis ikke der er tænkt i en effektiv sikringsløsning.